Coaching

Het is mogelijk dat u met een vraag rondloopt of met een situatie zit waar u geen raad mee weet. Ik ben een coach die er is voor u, oog heeft voor u en u helpt om meer zelfinzicht te krijgen. Dit doe ik door uw hulpvraag concreet te maken en acties om te zetten in een haalbaar plan.
 
Ik start met kort intro-gesprek waarin de hulpvraag gesteld wordt en wij beiden kunnen ervaren of er een klik is om een coachgesprek aan te gaan. Dit intro-gesprek is gratis en duurt maximaal 1 uur. Is er een klik, dan krijgt u van mij een formulier mee dat u thuis invult en meeneemt naar het eerste coachgesprek. Tijdens dit eerste coachgesprek gaan we op basis van wat is ingevuld de hulpvraag concreet maken. Vervolgens gaan wij samen doelen stellen waar u naartoe wilt werken. Dit nemen we op in een coachcontract. Regelmatig checken we of we nog goed op koers liggen of dat we moeten bijsturen. Na vijf sessies evalueren we het coachtraject. U heeft het heft in handen en bepaalt zelf wat er (nog) nodig is. De coachgesprekken duren maximaal 2,5 uur.

Hoe ben ik als coach?
Ik ben open en spontaan in mijn communicatie zowel verbaal als non-verbaal. Ik geef gerichte feedback op wat ik hoor en zie om de gestelde doelen te behalen. Ik coach vanuit mijn gevoel, zonder oordeel, relativeer, bekijk de hulpvraag vanuit diverse invalshoeken en ben recht door zee met respect voor de ander. Ik heb oog voor wat bij u past en daar richt ik mijn technieken en activiteiten op. Humor vind ik een onmisbare factor in mijn werk als coach. Ik houd er van om interactief en doelgericht aan de slag te gaan. Door mijn diversiteit aan achtergronden kan ik vanuit diverse invalshoeken het probleem benaderen. Heb ik uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact op met mij.

NB. Een coachingstraject kan ook door de werkgever aangevraagd worden.