Massage bij Kanker

Massage bij Kanker

Op 5 juli 2017 heb ik de basistraining Massage bij Kanker met goed gevolg afgerond bij het Instituut Massage bij Kanker. Per 20 juli 2017 ben ik ook aangesloten bij het Netwerk Massage bij Kanker. aarlijks voldoe ik aan de nascholingsverplichting om mijn licentie voor massage bij kanker te behouden.  

J

Wat is Massage bij Kanker?
Dit is een zeer zachte vorm van massage die toegepast mag worden tijdens de medische behandelingen maar ook als het behandeltraject is afgerond. Er wordt geen druk uitgeoefend op het lichaam, de aanraking is nog zachter dan het insmeren met een bodylotion. Hierdoor wordt het parasympatische zenuwstelsel te prikkeld en ervaart u een intense ontspanning wat het het lichaam alleen maar ten goede komt en het niet verder uit balans raakt. Door kennis van de ziekte, de behandelingen en bijwerkingen daarvan, kan ik als shiatsu therapeut een optimale massage geven die aangepast wordt aan uw wensen en afgestemd op uw klachten en conditie. Deze massage is er voor u, u mag er zijn! Even geen 'technische aanraking' maar een zachte, liefdevolle aanraking met aandacht voor u. Door deze vorm van massage kan uw nachtrust verbeteren, u meer energie geven en u de kracht geven om de volgende kuur of bestraling beter aan te kunnen.

Voordat begonnen wordt met massage bij kanker wordt u verzocht om een vragenlijst in te vullen en vindt er een kort (telefonisch) gesprek plaats zodat ik voldoende informatie heb om u te mogen masseren. Van de verkregen informatie schrijf ik een massageplan en maak na iedere massage een kort verslag, wat (indien gewenst) door de behandelend arts opgevraagd kan worden. Bij twijfel is het altijd goed om de behandelend arts te informeren over de massage. Bent u geconfronteerd met kanker en heeft u ook behoefte aan een massage? Neem gerust contact op! Ik kan zeker wat voor u betekenen.  

Massage bij Kanker in het ziekenhuis en hospice: dankbaar werk!
Een waardevolle ervaring heb ik opgedaan tijdens het masseren op de afdeling oncologie in ziekenhuis Rijnstate. Tijdens de periode november 2019 tot en met januari 2020 heb ik een dagdeel per week oncologiepatiĆ«nten mogen masseren. Wat een mooie ontspanningsmomenten heb ik mogen geven en ervaren hoe deze massage werd ontvangen door de patiĆ«nten. Na deze periode heb ik een evaluatie geschreven. Deze evaluatie besproken met de leiding van de afdeling oncologie en werd door hen als zeer positief ervaren. Wie weet krijgt massage bij kanker in de toekomst nog een mooie plaats in het ziekenhuis. 

Heel dankbaar was hij, een jonge man die vol in het leven stond en plots geconfronteerd werd met kanker. De ziekte kreeg de overhand en hij werd bedlegerig. Via een collega kreeg ik het verzoek of ik hem wilde masseren in het ziekenhuis en na twee weken ging hij naar een hospice waar ik ook welkom was. Niet alleen hem, maar ook zijn partner heb ik daar mogen masseren. Ondanks dat hij moeilijk kon communiceren liet hij merken dat deze manier van aanraking hem ontspande. Zo waardevol dat ik dit mocht doen in de allerlaatste fase van zijn leven.